Välkommen till Lovisagården - 

det privata lilla demensboendet.  

   Vi ger vård med hjärta, hjärna och händer!