Demensvård

När en person inte längre kan bo hemma på grund av sin demenssjukdom skall ett fullgott alternativ med hemlik miljö, god mat och stimulerande och meningsfullt innehåll i dagen erbjudas. Målet är alltid att skapa förutsättningar för bästa tänkbara livskvalitet. 

  • Verksamhetschef Petra Myhren är Specialistsjuksköterska inom palliativ vård samt har spetskompetens inom demensvård
  • Våra sjuksköterskor har spetskompetens inom palliativ vård och demensvård och lång erfarenhet.
  • På Lovisagården arbetar utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet.
  • Alla har en individuellt anpassade genomförandeplan.
  • Vi har läkarrond varje vecka, anhöriga  är självklart välkomna.

Den professionella demensvården präglas av ett stort hänsynstagande till den enskilda individens önskemål och möjligheter samt anpassas för att stärka självkänsla och livskvalitet. Vi arbetar kontinuerligt för att hjälpa våra boende att bibehålla de funktioner och förmågor de har.

Ett nära samspel mellan de boende, personal och anhöriga finns idag och är viktigt för oss varför vi hela tiden arbetar med att stärka det.

På Lovisagården arbetar vi fortlöpande med att utveckla vår miljö och göra den så hemlik och trygg som möjligt med hjälp av bl.a. möbler, textilier och målningar. Här finns inga vita korridorer, sjukhusmöbler eller andra saker som för tankarna mot sjukhus eller institution.

För att sätta guldkant på vardagen arrangerar vi flertalet aktiviteter, allt ifrån bingo till sångstunder, gymnastik och filmvisning. Vi har även en undersköterska som arbetar som aktivitetsansvarig (läs gärna mer under Aktiviteter).

Vi dukar alltid med fint porslin och till helgerna tar vi fram linneduken, viker vackra servetter, dricker ur vinglas, äter tex ost och kex och sätter fram färska snittblommor. Allt för att markera att helgen är här. Den som vill dricker ett glas vin.

Verksamheten präglas av ett stort mått av professionalism i vården förenat med värme och medmänsklighet, och vi arbetar efter en gemensamt utformad värdegrund.

Den boende svarar själv för möblering av sin bostad. Generöst tilltagna gemensamhetsytor ger möjlighet till sällskap och umgänge med andra gäster och personal.