Sök hit

Att leta efter ett nytt boende till en närstående kan skapa många funderingar och frågor. Vi brukar alltid rekommendera att Du kommer och besöker vår verksamhet för att bilda en uppfattning om hur det ser ut här och träffa personalen som arbetar. 

För att söka hit skall du vända dig till din anhöriges biståndshandläggare/äldreomsorgshandläggare och framföra dina önskemål. Det är biståndshandläggaren som beslutar om tillstånd för att söka till ett SÄBO - särskilt boende.

För att beviljas en plats här måste personen ha en demensdiagnos och fyllt 65 år.

Inom de flesta kommuner råder idag valfrihet vilket göra att du har möjlighet att själv önska vart du vill bo.                                                                                                Din biståndshandläggare hjälper dig att ställa dig i kö till Lovisagården om du vill flytta hit.

Om du har frågor så kontakta oss gärna på 08-741 38 30 så hjälper vi dig gärna med det vi kan.